Godziny zamknięcia dróg

Podajemy godziny zamknięcia i otwarcia dróg w czasie trwania 51. Rajdu Świdnickiego. Drogi na których odbywać się będą odcinki specjalne zostaną zamknięte dla ruchu kołowego na półtorej godziny przed planowanym startem pierwszej załogi – czasy zamknięcia dróg zgodnie z poniższą tabelką. Wyjątek stanowi odcinek biegnący po Świdnicy, który zamykany będzie wcześniej.

Dzień

Nr OS

Godzina
zamknięcia drogi

Godzina
zakładanego otwarcia drogi

Sobota
22.04.2023

testowy

 

OS1/4

 

OS 2

OS 3

8:00

 

14:00

 

14:50

15:30

 12:00

 

21:30

 

17:50

18:30

Niedziela
23.04.2023

OS 5

OS 8

OS 11

6:50

10:15

13:45

9:50

13:15

16:45

OS 6

OS 9

OS 12

7:30

11:00

14:30

10:30

14:00

17:30

OS 7

OS 10

OS 13

8:00

11:30

15:00

11:10

14:30

18:00

Uwaga! Organizator zastrzega, że zakładane godziny otwarcia dróg mogą ulec zmianie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem startujących w rajdzie załóg.

 

 

SOBOTA 22 KWIETNIA 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 23 KWIETNIA 2023