Program HRSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

27 marca 2023 r. – poniedziałek


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
27 marca 2023 r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
27 marca 2023 r. – poniedziałek


ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

05 kwietnia 2023 r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)
08 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 24:00 (termin 2)


TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
08 kwietnia 2023 r. – sobota


OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
12 kwietnia 2023 r. – środa
www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

14 kwietnia 2023 r. – piątek godz. 18:00 – Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW VIDEO Z TRASY ODCINKÓW SPECJALNYCH

18 kwietnia 2023 r. – wtorek


TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA

20-21 kwietnia 2023 r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru administracyjnego


ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ

20 kwietnia 2023 r. (ALTERNATYWNIE)- czwartek od godz. 19:00 – 22:00
21 kwietnia 2023 r. – piątek od godz. 8:00 – 11:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Świdnica, ul. Śląska 35


PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
 21 kwietnia 2023 r. – piątek w godz. 10:00-19:00


OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 kwietnia 2023 r., piątek wjazd od godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35


BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
22 kwietnia 2023 r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR


ODCINEK TESTOWY
22 kwietnia 2023 r. – sobota od godz. 9:00 – 12:00


PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 14:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE ZMIENIONEJ LISTY ZGŁOSZEŃ (w przypadku jej zmiany)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 14:30, Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 14:30
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE OTWARCIE RAJDU /Konferencja Przedrajdowa/
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 14:30
Świdnica – OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska


START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 16:52
ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/


META SEKCJI 2 RAJDU (PKC 4B)
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 21:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – SEKCJA 3 (PKC 4C)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 21:30
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


START ETAPU 2 RAJDU (PKC 4C)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 8:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/


META RAJDU (PKC 13A)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 17:55
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 18:00
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14


OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 19:00
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW I NAGRÓD
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 19:00, OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska