Program HRSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

28 marca 2024 r. – czwartek


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
28 marca 2024 r. – czwartek


OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
28 marca 2024 r. – czwartek


ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ

10 kwietnia 2024 r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)

13 kwietnia 2024 r. – sobota, godz. 24:00 (termin 2)


TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
13 kwietnia 2024 r. – sobota


OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ

17 kwietnia 2024 r. – środa

www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

19 kwietnia 2024 r. – piątek godz. 18:00 – Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW VIDEO Z TRASY ODCINKÓW SPECJALNYCH

23 kwietnia 2024 r. – wtorek


TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA

25-26 kwietnia 2024 r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru administracyjnego


ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ

25 kwietnia 2024 r. (ALTERNATYWNIE)- czwartek od godz. 19:00 – 22:00

26 kwietnia 2024 r. – piątek od godz. 8:00 – 11:00

Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Świdnica, ul. Śląska 35


PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
26 kwietnia 2024 r. – piątek w godz. 09:00-19:00


OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
26 kwietnia 2024 r., piątek wjazd od godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35


BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
27 kwietnia 2024 r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR


POWTÓRNE BADANIE KONTROLNE
27 kwietnia 2024 r. – sobota od godz. 13:00 – 13:30
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR,


ODCINEK TESTOWY

27 kwietnia 2024 r. – sobota od godz. 9:00 – 12:00


PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS

27 kwietnia 2024 r. – sobota,  godz. 14:00

Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE ZMIENIONEJ LISTY ZGŁOSZEŃ (w przypadku jej zmiany)
27 kwietnia 2024 r. – sobota  godz. 14:30, Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)
27 kwietnia 2024 r. – sobota  godz. 14:30
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE OTWARCIE RAJDU /Konferencja Przedrajdowa/
27 kwietnia 2024 r. – sobota, godz. 14:30
Świdnica – OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska


START RAJDU – OFICJALNY START ETAPU 1 (PKC 0)

27 kwietnia 2024 r. – sobota, godz. 16:52

ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/


META ETAPU 1 – sekcja 2 (PKC 4B)

27 kwietnia 2024 r. – sobota, godz. 21:10

Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – ETAP 2, sekcja 3  (PKC 4C)
27 kwietnia 2024 r. – sobota  godz. 22:00

Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


START ETAPU 2 RAJDU – sekcja 3 (PKC 4C)

28 kwietnia 2024 r.  – niedziela, godz. 8:00

Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/


META RAJDU (PKC 13A)
28 kwietnia 2024 r. – niedziela, godz. 18:00 
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
28 kwietnia 2024 r. – niedziela, bezpośrednio po mecie rajdu
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14


OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
28 kwietnia 2024 r. – niedziela, godz. 19:00
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW I NAGRÓD
28 kwietnia 2024 r. – niedziela, godz. 19:00, OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska