Program RSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO – wyłącznie w wersji elektronicznej
27 marca 2023 r. – poniedziałek


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
27 marca 2023 r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
27 marca 2023 r. – poniedziałek


ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
05 kwietnia 2023 r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)
08 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 24:00 (termin 2)


TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
08 kwietnia 2023 r. – sobota


OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
12 kwietnia 2023 r. – środa – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

14 kwietnia 2023 r. – piątek godz. 18:00 – Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW VIDEO Z TRASY ODCINKÓW SPECJALNYCH

18 kwietnia 2023 r. – wtorek


TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
20-21 kwietnia 2023 r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru administracyjnego


ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ RAJDU

20 kwietnia 2023 r. (ALTERNATYWNIE) – czwartek od godz. 19:00 – 22:00

21 kwietnia 2023 r. – piątek od godz. 8:00 – 11:00

Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Świdnica, ul. Śląska 35


OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE

21 kwietnia 2023 r. – piątek, godz. 8:00

Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Świdnica, ul. Śląska 35

Godziny pracy Biura Prasowego:

21 kwietnia 2023 r. – piątek od godz. 8:00 – 21:00

22 kwietnia 2023 r. – sobota od godz. 6:00 – 22:00

23 kwietnia 2023 r. – niedziela od godz. 6:00 – 21:00


OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 kwietnia 2023 r., piątek wjazd od godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35


PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ RAJDU /Harmonogram, załącznik nr 2/
21 kwietnia 2023 r. – piątek w godz. 10:00-19:00


BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
22 kwietnia 2023 r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR 


ODCINEK TESTOWY
22 kwietnia 2023 r. – sobota od godz. 9:00 – 12:00


POWTÓRNE BADANIE KONTROLNE
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 12:00-13:00
Świdnica, ul. Śląska 35 – Hala Lodowiska OSiR


PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 13:30
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE ZMIENIONEJ LISTY ZGŁOSZEŃ (w przypadku jej zmiany)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 14:00, Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Etap 1 (PKC 0)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 14:00, Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE OTWARCIE RAJDU/Konferencja Przedrajdowa/
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 14:30
Świdnica – OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska


START RAJDU – OFICJALNY START ETAPU 1 (PKC 0)
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 15:52
ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/PKC 0/


META ETAPU 1 – SEKCJA 2 (PKC 4B)
22 kwietnia 2023 r. – sobota, godz. 20:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – ETAP 2, SEKCJA 3 (PKC 4C)
22 kwietnia 2023 r. – sobota godz. 21:30
Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


START ETAPU 2 – SEKCJA 3 (PKC 4C)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 7:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/


META RAJDU (PKC 13A)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 16:55
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


CEREMONIA KWIATOWA
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 17:00

Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 17:00
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt, Świdnica, ul. Bystrzycka 14


OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 18:30, Wirtualna Tablica Ogłoszeń – strona internetowa Rajdu – www.rajdswidnicki.pl


UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW I NAGRÓD
23 kwietnia 2023 r. – niedziela, godz. 18:30, OSiR, ul. Śląska 35 – Hala Sztucznego Lodowiska